» Chuồng Mika
Chuồng Mika Chuồng Mika
180.000 vnđ
60.30.30. mika 2 ly , 2 tầng CÓ nắp 60.30.30. mika 2 ly , 2 tầng CÓ nắp
350.000 vnđ
40.30.30 mika 2ly5 1 tấng.có nắp.có miếng làm lạnh 40.30.30 mika 2ly5 1 tấng.có nắp.có miếng làm lạnh
250.000 vnđ
35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh 35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh
250.000 vnđ
 
35.25.25 mika 2ly 1 tầng,k nắp 35.25.25 mika 2ly 1 tầng,k nắp
130.000 vnđ
35.25.35 mika 2ly có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh 35.25.35 mika 2ly có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh
250.000 vnđ
35.25.35 mika 2ly.có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh 35.25.35 mika 2ly.có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh
250.000 vnđ
35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng lám lạnh 35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng lám lạnh
250.000 vnđ
 
30.20.20 k tầng.có nắp.có miếng làm lạnh.mika 2 ly 30.20.20 k tầng.có nắp.có miếng làm lạnh.mika 2 ly
110.000 vnđ
35.25.25 2 tấng.có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh.mika 2ly 35.25.25 2 tấng.có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh.mika 2ly
250.000 vnđ
Mẫu Mika Lạnh Mẫu Mika Lạnh
130.000 vnđ
Mẫu Mika màu lạnh Mẫu Mika màu lạnh
130.000 vnđ
 
30.20.20 1 tấng.có nắp.có miếng lạnh 30.20.20 1 tấng.có nắp.có miếng lạnh
130.000 vnđ
Kiểu 11 Kiểu 11
130.000 vnđ
Chuồng Mika
Chuồng Mika - Giá: 180.000 vnđ
60.30.30. mika 2 ly , 2 tầng CÓ nắp
60.30.30. mika 2 ly , 2 tầng CÓ nắp - Giá: 350.000 vnđ
40.30.30 mika 2ly5 1 tấng.có nắp.có miếng làm lạnh
40.30.30 mika 2ly5 1 tấng.có nắp.có miếng làm lạnh - Giá: 250.000 vnđ
35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh
35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh - Giá: 250.000 vnđ
35.25.25 mika 2ly 1 tầng,k nắp
35.25.25 mika 2ly 1 tầng,k nắp - Giá: 130.000 vnđ
35.25.35 mika 2ly có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh
35.25.35 mika 2ly có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh - Giá: 250.000 vnđ
35.25.35 mika 2ly.có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh
35.25.35 mika 2ly.có nắp.có khóa.có miếng làm lạnh - Giá: 250.000 vnđ
35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng lám lạnh
35.25.25 mika 2ly có nắp.có khóa.có miếng lám lạnh - Giá: 250.000 vnđ
30.20.20 k tầng.có nắp.có miếng làm lạnh.mika 2 ly
30.20.20 k tầng.có nắp.có miếng làm lạnh.mika 2 ly - Giá: 110.000 vnđ
35.25.25 2 tấng.có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh.mika 2ly
35.25.25 2 tấng.có nắp.có khóa.có whell.có miếng làm lạnh.mika 2ly - Giá: 250.000 vnđ
Mẫu Mika Lạnh
Mẫu Mika Lạnh - Giá: 130.000 vnđ
Mẫu Mika màu lạnh
Mẫu Mika màu lạnh - Giá: 130.000 vnđ
30.20.20 1 tấng.có nắp.có miếng lạnh
30.20.20 1 tấng.có nắp.có miếng lạnh - Giá: 130.000 vnđ
Kiểu 11
Kiểu 11 - Giá: 130.000 vnđ
Hình Ảnh Cindy Shop
  hamster_shop01Hình 2hinh 1hinh 1hinh 1hinhhinh 1hamster_shop02hamster_shop03hamster_shop04hamster 05hamster 06hamster 07Hamster 08Hamster 9Hamster 10hamster shop 01Hamster shop 03