» Chuồng Mika
Mika 25.20.20cm Mika 25.20.20cm
250.000 vnđ
Size 30.21.35 ( Gíá Trển Chưa Bao Gôm Vật Dụng ) Size 30.21.35 ( Gíá Trển Chưa Bao Gôm Vật Dụng )
450.000 vnđ
Mika 30.25.25 Mika 30.25.25
300.000 vnđ
Mika 42.31.32cm Mika 42.31.32cm
500.000 vnđ
 
Mika 35.25.40 ( 2 tầng ) Mika 35.25.40 ( 2 tầng )
500.000 vnđ
Mika 40.30.45cm 2 tầng Mika 40.30.45cm 2 tầng
600.000 vnđ
Mika 35.25.55cm 3 tầng Mika 35.25.55cm 3 tầng
700.000 vnđ
Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika
Liên hệ
 
Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika
Liên hệ
Mẫu Mika Thường 30.20.20cm Mẫu Mika Thường 30.20.20cm
150.000 vnđ
Mika 30.30.25 có khay vệ sinh Mika 30.30.25 có khay vệ sinh
300.000 vnđ
Mika 35.25.55cm 3 tầng ( giá chưa bao gồm vật dụng ) Mika 35.25.55cm 3 tầng ( giá chưa bao gồm vật dụng )
700.000 vnđ
 
Mika 40.30.45cm 2 tầng ( giá chưa bao gổm đồ chơi) Mika 40.30.45cm 2 tầng ( giá chưa bao gổm đồ chơi)
600.000 vnđ
Mika 35.25.30cm có khay vệ sinh Mika 35.25.30cm có khay vệ sinh
350.000 vnđ
Mika Thường 30.20.35cm Mika Thường 30.20.35cm
150.000 vnđ
Mika Thường 40,30,30cm Mika Thường 40,30,30cm
300.000 vnđ
 
Mika Thường 40,30,30cm(Chưa Bao Gồm Đồ Chơi) Mika Thường 40,30,30cm(Chưa Bao Gồm Đồ Chơi)
300.000 vnđ
Mika Thường 35.25.35cm Mika Thường 35.25.35cm
250.000 vnđ
Mika Thường 60,30,30cm Mika Thường 60,30,30cm
350.000 vnđ
Mika Gỗ 60.35.42cm Mika Gỗ 60.35.42cm
1.760.000 vnđ
 
Chuồng Mika 35.25.25 Full Kiện Chuồng Mika 35.25.25 Full Kiện
550.000 vnđ
Mika 30.20.20cm Full Kiện Mika 30.20.20cm Full Kiện
350.000 vnđ
Mika 25.20.20cm
Mika 25.20.20cm - Giá: 250.000 vnđ
Size 30.21.35 ( Gíá Trển Chưa Bao Gôm Vật Dụng )
Size 30.21.35 ( Gíá Trển Chưa Bao Gôm Vật Dụng ) - Giá: 450.000 vnđ
Mika 30.25.25
Mika 30.25.25 - Giá: 300.000 vnđ
Mika 42.31.32cm
Mika 42.31.32cm - Giá: 500.000 vnđ
Mika 35.25.40 ( 2 tầng )
Mika 35.25.40 ( 2 tầng ) - Giá: 500.000 vnđ
Mika 40.30.45cm 2 tầng
Mika 40.30.45cm 2 tầng - Giá: 600.000 vnđ
Mika 35.25.55cm 3 tầng
Mika 35.25.55cm 3 tầng - Giá: 700.000 vnđ
Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika
Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika - Giá: Liên hệ
Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika
Mika Lắp Ráp.Rửa Thoài Mái.K Bị Phai Mờ Mika - Giá: Liên hệ
Mẫu Mika Thường 30.20.20cm
Mẫu Mika Thường 30.20.20cm - Giá: 150.000 vnđ
Mika 30.30.25 có khay vệ sinh
Mika 30.30.25 có khay vệ sinh - Giá: 300.000 vnđ
Mika 35.25.55cm 3 tầng ( giá chưa bao gồm vật dụng )
Mika 35.25.55cm 3 tầng ( giá chưa bao gồm vật dụng ) - Giá: 700.000 vnđ
Mika 40.30.45cm 2 tầng ( giá chưa bao gổm đồ chơi)
Mika 40.30.45cm 2 tầng ( giá chưa bao gổm đồ chơi) - Giá: 600.000 vnđ
Mika 35.25.30cm có khay vệ sinh
Mika 35.25.30cm có khay vệ sinh - Giá: 350.000 vnđ
Mika Thường 30.20.35cm
Mika Thường 30.20.35cm - Giá: 150.000 vnđ
Mika Thường 40,30,30cm
Mika Thường 40,30,30cm - Giá: 300.000 vnđ
Mika Thường 40,30,30cm(Chưa Bao Gồm Đồ Chơi)
Mika Thường 40,30,30cm(Chưa Bao Gồm Đồ Chơi) - Giá: 300.000 vnđ
Mika Thường 35.25.35cm
Mika Thường 35.25.35cm - Giá: 250.000 vnđ
Mika Thường 60,30,30cm
Mika Thường 60,30,30cm - Giá: 350.000 vnđ
Mika Gỗ 60.35.42cm
Mika Gỗ 60.35.42cm - Giá: 1.760.000 vnđ
Chuồng Mika 35.25.25 Full Kiện
Chuồng Mika 35.25.25 Full Kiện - Giá: 550.000 vnđ
Mika 30.20.20cm Full Kiện
Mika 30.20.20cm Full Kiện - Giá: 350.000 vnđ
Hình Ảnh Cindy Shop
  hinh 1hamster_shop01hinh 1hinh 1hinhHình 2hinh 1hamster_shop02hamster_shop03hamster_shop04hamster 05hamster 06hamster 07Hamster 08Hamster 9Hamster 10hamster shop 01Hamster shop 09